Examen de promovare

– Rezultatele la proba scrisă a examenului În temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile art. 39, alin. 2 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile și completările ulterioare. Comuna Cociuba Mare, organizează examen de promovare în grad profesional pentru următoarele funcții …
Continuă lectura Examen de promovare