Anunțuri

Anunțuri

Anunț privind postul contractual de kinetoterapeut – Centrul Comunitar Cociuba Mare

Vizualizare anunt

Anunț APM privind

Amenajamentul fondului forestier proprietate publică, aparținând Comunei Cociuba Mare.

Anunț

Anunț privind

Concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale în COMUNA COCIUBA MARE cu satele apartinatoare: Cociuba Mare, Chesa, Petid și  Carasău, județul Bihor

Anunț

Anunț asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare pentru ”Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Cociuba Mare, UP I Cociuba Mare, județul Bihor” amplasat pe UAT Tinca și UAT Cociuba Mare, jud. Bihor

Anunț

Anunț privind ocuparea ocuparea funcției publice de conducere vacante în baza art.618 alin.(3) din Codul Administrativ, de Secretar General al Comunei.

Anunț

Bibliografie și tematică

Formular înscriere

Anunț privind ocuparea postului de Referent, clasa III, grad debutant Compartimentul Contabilitate, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cociuba Mare, Județul Bihor,

Anunț

Bibliografie și tematică

Formular înscriere

Anunț privind ocuparea postului de consilier clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Agricol

Anunț

Bibliografie și tematică

Formular înscriere

„Amenajare zona verde de agrement și sport” din localitatea Carasau, Comuna Cociuba Mare

Anunt expropiere

Lista imobilelor

Amplasamentul lucrării

Anunț privind atribuirea contractului de prestări servicii de catering pentru Școala Cociuba Mare

Documentele pot fi vizualizate pe link-urile de mai jos

Anunt de participare

Strategia de contractare

Caiet de sarcini

Contract de servicii

Formulare

Anunț privind aprobarea indexării cu rata inflației de 5.1% a impozitelor și taxelor locale ale Comunei Cociuba Mare, pentru anul fiscal 2023

Vizualizare document

Anunț privind ocuparea postului de consilier clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Agricol

Vizualizare document