Anunțuri

Anunț asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare pentru ”Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Cociuba Mare, UP I Cociuba Mare, județul Bihor” amplasat pe UAT Tinca și UAT Cociuba Mare, jud. Bihor

Anunț

 

 

 

Anunț privind ocuparea ocuparea funcției publice de conducere vacante în baza art.618 alin.(3) din Codul Administrativ, de Secretar General al Comunei.

Anunț

Bibliografie și tematică

Formular înscriere

 

 

Anunț privind ocuparea postului de Referent, clasa III, grad debutant Compartimentul Contabilitate, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cociuba Mare, Județul Bihor,

Anunț

Bibliografie și tematică

Formular înscriere

 

 

Anunț privind ocuparea postului de consilier clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Agricol

Anunț

Bibliografie și tematică

Formular înscriere

 

 

„Amenajare zona verde de agrement și sport” din localitatea Carasau, Comuna Cociuba Mare

Anunt expropiere

Lista imobilelor

Amplasamentul lucrării

 

 

Anunț privind atribuirea contractului de prestări servicii de catering pentru Școala Cociuba Mare

Documentele pot fi vizualizate pe link-urile de mai jos

Anunt de participare

Strategia de contractare

Caiet de sarcini

Contract de servicii

Formulare

 

Anunț privind aprobarea indexării cu rata inflației de 5.1% a impozitelor și taxelor locale ale Comunei Cociuba Mare, pentru anul fiscal 2023

Vizualizare document

 

Anunț privind ocuparea postului de consilier clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Agricol

Vizualizare document

 

Informare Autoritatea Națională Fitosanitară

Organizare de sesiuni de instruire în scopul obținerii certificatului de formare profesională pentru utilizatorii profesioniști

Vizualizare document

Raportul final al concursului

Raportul final al concursului de recrutare organizat în vederea ocupării postului contractual de instalator instalații tehnico-sanitare din cadrul Serviciului de contabilitate impozite taxe și administrativ.

Vizualizare document

Anunț privind ocuparea postului de instalator

 

Vizualizare document

Anunț de licitație

 

Vânzare teren/ imobil

Vizualizare document

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
Sari la conținut