DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ÎN JURUL LACULUI CĂRĂSĂU, COMUNA COCIUBA MARE
Anunț concurs pentru post contractual – kinetoterapeut – 4 ore pe zi

Denumirea postului:  kinetoterapeut post vacant pe perioadă nedeterminată la structura  Centru Comunitar Cociuba Mare compus din: Unitate de Îngrijire la Domiciliu și Centrul de zi de Asistență și Recuperare

Gradul/Treapta profesional/profesională: I

Scopul principal al postului: recuperarea fizică pe baza recomandărilor medicului specialist, acordarea asistenței kinetice de natură profilactică, terapeutică și recuperare medicală

Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): 4 h/zi

Anunț concurs pentru post contractual – kinetoterapeut – 8 ore pe zi

Nivelul postului*: execuţie

Denumirea postului:  kinetoterapeut post vacant pe perioadă nedeterminată la structura  Centru Comunitar Cociuba Mare compus din: Unitate de Îngrijire la Domiciliu și Centrul de zi de Asistență și Recuperare

Gradul/Treapta profesional/profesională: I

Scopul principal al postului: recuperarea fizică pe baza recomandărilor medicului specialist, acordarea asistenței kinetice de natură profilactică, terapeutică și recuperare medicală

Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): 8 h/zi

Anunț concurs pentru post contractual – kinetoterapeut – 8 ore pe zi

Nivelul postului*: execuţie

Denumirea postului:  kinetoterapeut post vacant pe perioadă nedeterminată la structura  Centru Comunitar Cociuba Mare compus din: Unitate de Îngrijire la Domiciliu și Centrul de zi de Asistență și Recuperare

Gradul/Treapta profesional/profesională: I

Scopul principal al postului: recuperarea fizică pe baza recomandărilor medicului specialist, acordarea asistenței kinetice de natură profilactică, terapeutică și recuperare medicală

Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): 8 h/zi

Anunț concurs pentru post contractual – kinetoterapeut – 4 ore pe zi

Denumirea postului:  kinetoterapeut post vacant pe perioadă nedeterminată la structura  Centru Comunitar Cociuba Mare compus din: Unitate de Îngrijire la Domiciliu și Centrul de zi de Asistență și Recuperare

Gradul/Treapta profesional/profesională: I

Scopul principal al postului: recuperarea fizică pe baza recomandărilor medicului specialist, acordarea asistenței kinetice de natură profilactică, terapeutică și recuperare medicală

Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): 4 h/zi

anunt expropiere imobile localitatea petid
expropiere imobile localitatea petid

Vizualizare

HCL pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultați,
respectiv a coridorului de expropriere, aferente lucrării de utilitate publică de interes local
local “ Amenajare Spații Publice, Trotuare și Spații verzi în localitatea Petid ” comuna
Cociuba Mare, județul Bihor

Anunț concurs privind posturile vacante – Centrul Comunitar Cociuba Mare

Vizualizare anunt

Anunț concurs privind posturile vacante – Centrul Comunitar Cociuba Mare

Vizualizare anunt

Program de achiziții actualizat, în vederea implementării proiectului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală”

Vizualizare anunț

Anunț concurs privind posturile vacante – Centrul Comunitar Cociuba Mare

Vizualizare anunț

INVITAŢIE LA IMPLICARE DEZVOLTAREA LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII

Vizualizare

Rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de asistent social debutant

Notarea la proba scrisă

Rezultat concurs

Rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor la domiciliu

Notarea la proba scrisă

Rezultat concurs

Anunt de informare cu privire la proiectul

„SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ AFERENTĂ PERIOADEI DE PROGRAMARE 2023-2027″

Vizualizare anunt

Anunț privind atribuirea contractului de prestări servicii de catering pentru Școala Cociuba Mare 2023-2024

Documentele pot fi vizualizate pe link-urile de mai jos

Anunt de participare

Strategia de contractare

Caiet de sarcini

Contract de servicii

Formulare

Anunț concurs privind posturile vacante – Centrul Comunitar Cociuba Mare

Vizualizare anunt

Anunț privind postul contractual de kinetoterapeut – Centrul Comunitar Cociuba Mare

Vizualizare anunt

Anunț APM privind

Amenajamentul fondului forestier proprietate publică, aparținând Comunei Cociuba Mare.

Anunț

Anunț privind

Concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale în COMUNA COCIUBA MARE cu satele apartinatoare: Cociuba Mare, Chesa, Petid și  Carasău, județul Bihor

Anunț

Anunț asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare pentru ”Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Cociuba Mare, UP I Cociuba Mare, județul Bihor” amplasat pe UAT Tinca și UAT Cociuba Mare, jud. Bihor

Anunț

Anunț privind ocuparea ocuparea funcției publice de conducere vacante în baza art.618 alin.(3) din Codul Administrativ, de Secretar General al Comunei.

Anunț

Bibliografie și tematică

Formular înscriere

Anunț privind ocuparea postului de Referent, clasa III, grad debutant Compartimentul Contabilitate, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cociuba Mare, Județul Bihor,

Anunț

Bibliografie și tematică

Formular înscriere

Anunț privind ocuparea postului de consilier clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Agricol

Anunț

Bibliografie și tematică

Formular înscriere

Anunț privind aprobarea indexării cu rata inflației de 13.8% a impozitelor și taxelor locale ale Comunei Cociuba Mare, pentru anul fiscal 2024

Vizualizare anunt

Anunț privind atribuirea contractului de prestări servicii de catering pentru Școala Cociuba Mare

Documentele pot fi vizualizate pe link-urile de mai jos

Anunt de participare

Strategia de contractare

Caiet de sarcini

Contract de servicii

Formulare

Anunț privind aprobarea indexării cu rata inflației de 5.1% a impozitelor și taxelor locale ale Comunei Cociuba Mare, pentru anul fiscal 2023

Vizualizare document

Anunț privind ocuparea postului de consilier clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Agricol

Vizualizare document