Delimitare si numerotare secții

Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din Comuna Cociuba Mare organizate cu ocazia alegerilor pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 06.12.2020 Documentul poate fi consultat la următorul link:...

Dispoziție privind locurile speciale de afișaj electoral

Dipoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în Comuna Cociuba Mare, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 Documentul poate fi consultat la următorul link: Cociuba Mare_DP_nr86_din_02.11.2020

Dispoziție privind locurile speciale de afișaj electoral

Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în comuna Cociuba Mare pentru Alegerea Autorităților Administrației Publice Locale din anul 2020. Documentul poate fi consultat la urmatorul link: Cociuba...

Anunt de licitație

Anunț privind scoaterea la licitație publică deschisă în vederea închirierii unui spațiu cu suprafața de 62 mp, situat în localitatea Petid nr 370, Comuna Cociuba Mare, jud. Bihor, aparținând domeniul public al Comunei Cociuba Mare. Anunțul complet poate fi consultat...

Anunt privind secțiile de votare

Conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României republicată, cu modificările ulterioare coroborat cu prevederile art 120 din Legea nr. 208/2015 cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștința publicului...

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna Cociuba Mare, prin primar Sferle Mihai Florin, cu sediul în Cociuba Mare, sat Cociuba Mare, nr 210, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum comunal cu o bandă DC 102 sector Tinca...

Examen de promovare

– Rezultatele la proba scrisă a examenului În temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile art. 39, alin. 2 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor...

Anunt solicitare aviz

Anunț solicitare aviz pentru investiția „Modernizare drum comunal D.C 102, în lungime de 5,3 km. Obiect: Pod dalat peste pârâul Rătășel la Km 4+913 ( Carte funciară: 51157 Cociuba Mare, teren public. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și...

Anunț de intenție

Anunț cu privire la rezultatul procedurii de selecție În urma evaluării candidaturilor și aplicării criteriilor de selecție în cadrul procedurii pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în...
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.