Comisia 1
1. Dan Florian Președinte
2. Duma Florin Mircea Secretar
3. Bronț Ioan Membru
4. Cadar Ioan Membru
5. Pojoga Ionuț Membru

Atribuții :

Dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agriculturii, gospodăririi comunale, protecția mediului, servicii și comerț.

 

Comisia 2
1. Abrudan Daniel Președinte
2. Ungur Cosmin Tudorel Secretar
3. Kormany Cristian Ladislau Membru

Atribuții:

Învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

Comisia 3
1. Iancu Alexandru Președinte
2. Deac Florin Secretar
3. Zubașcu Ștefan Membru

Atribuții:

Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.