Comisii

Comisia 1

Componență:

 1. Pantea Dumitru – președinte
 2. Iancu Ioan – secretar
 3. Bronț Ioan – membru
 4. Rediș Viorel – membru
 5. Stoica Marius – membru

Atribuții :

Programe de dezvoltare economico-financiară, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț.

Comisia 2

Componență:

 1. Bronț Vasile – președinte
 2. Husar Marin Marinel – secretar
 3. Irimie Ioan – membru

Atribuții:

Învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

comisia 3

Componență:

 1. Dan Florian – președinte
 2. Bulzan Teodor – secretar
 3. Cadăr Ioan – membru

Atribuții:

Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor