Comisii

Comisia 1
1. Pantea Dumitru Președinte
2. Iancu Ioan Secretar
3. Bronț Ioan Membru
4. Rediș Viorel Membru
5. Stoica Marius Membru

Atribuții :

Programe de dezvoltare economico-financiară, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț.

 

Comisia 2
1. Bronț Vasile Președinte
2. Husar Marin Marinel Secretar
3. Irimie Ioan Membru

Atribuții:

Învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

Comisia 3
1. Dan Florian Președinte
2. Bulzan Teodor Secretar
3. Cadar Ioan Membru

Atribuții:

Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor