Asistență Socială

În temeiul art. 15, alin 3 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protectiei Sociale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul muncii și protecției sociale emite următorul Ordin ( Ordin nr 1134/09.07.2020)

Prin prezentul ordin se stabiliște comunicarea electronică ca principal mijloc de comunicare cu solicitanții, referitor la următoarele proceduri:

  1. Acordarea drepturilor pentru cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru acordarea drepturilor de asistență socială
  2. Acordarea drepturilor pentru indemnizațiile de somaj, precum și acordarea măsurilor de stimulare a forței de muncă de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și de către agențiile teritoriale.
  3. Acordarea drepturilor de asigurări sociale și a altor drepturi prevăzute de legi speciale de către Casa Națională de Pensii și casele teritoriale de pensii acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat

 

Pe site-ul Primăriei Comunei Cociuba Mare documentele necesare se regăsesc la următoarele link-uri:

https://primariacociubamare.ro/formulare-beneficii-sociale/

https://primariacociubamare.ro/formulare-2/

Documentele trebuie descărcate, listate, completate și semnate olograf. Depunerea lor electronică se va face la următoarea adresă de email: prestatii.socialecociubamare@gmail.com

Pentru comunicarea electronică este necesară completarea acordulul de prelucrare al datelor și comunicare electronică disponibil la următorul link- Acord prelucrare date si comunicare online