Comuna Cociuba Mare

Consiliul local

Stabilitate

Performață

Incredere

Abrudan Daniel

Deac Florin

Duma Florin Mircea

Iancu Alexandru

Kormany Cristian Ladislau

Pantea Ioan

Consilier PNL

Declarație de avere

Declarație de interese

 

Pojoga Ionut

Ungur Cosmin Tudorel

Zubașcu Ștefan

Comisii

Comisia 1

Atribuții

Pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agriculturii, gospodăririi comunale, protecția mediului, servicii și comerț

Componență

 1.  Pantea Dumitru -președinte
 2. Duma Florin Mircea -secretar comisia de bază
 3.  Bronț Ioan – membru comisia de bază
 4.  Cadăr Ioan – membru comisia de bază
 5.  Pojoga Ionuț – membru

Comisia 2

 

Atribuții

Învățământ, sănătate, protecție socială activități sportive și de agrement

Componență

 1.  Abrudan Daniel -președinte comisia de bază
 2. Ungur Cosmin -secretar 
 3.  Kormany Cristian Ladislau – membru 
 4.  Bronț Ioan – membru 
 5.  Cadăr Ioan – membru

Comisia 3

 

Atribuții

Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor

Componență

 1.  Iancu Alexandru -președinte 
 2. Deac Florin -secretar
 3.  Zubașcu Ștefan – membru
 4.  Duma Florin Mircea – membru
 5.  Abrudan Daniel – membru
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.