Grădinițe

Cociuba Mare

Titlu proiect

CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚE ÎN LOCALITĂȚILE COCIUBA
MARE, PETID, CHEȘA (CHEȘA – construcție nouă)

Cod SMIS: 124152

Beneficiar: UAT COMUNA COCIUBA MARE

OBIECTIVUL GENERAL: Îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare în care se desfășoară
învățământul obligatoriu, din comuna Cociuba Mare, în vederea creșterii numărului de participanți la actul
educațional

Obiective specifice

1.Înființarea și dotarea în 36 de luni a unei grădinițe cu program normal, nr. cadastral: 50811, cu suprafața
de 200.70 mp, situată în satul Cheșa, nr. 244, în vederea creșterii gradului de participare la educația
timpurie a copiilor din comuna Cociuba Mare.
2. Implicarea unei persoane vârstnice în calitate de voluntar care să sprijine activitatea educațională din
grădinița Cheșa

Activitățile proiectului

Activ. II.1 Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, precum și încheierea
contractelor cu operatorii economici
Activ. II.2 Management de proiect
Activ. II.3 Monitorizarea contractelor de achiziție încheiate
Activ. II.4 Elaborarea proiectului tehnic
Activ. II.5 Verificarea tehnică a proiectării
Activ. II.6 Realizarea investiției de bază (lucrări și echipamente tehnice și funcționale cu montaj) și
recepționarea lucrărilor și a echipamentelor tehnice și funcționale cu montaj la grădinița din loc. Cheșa
Activ. II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier
Activ. II.8 Furnizarea și recepționarea dotărilor (echipamente IT și mobilier)
Activ. II.9 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului
Activ. II.10 Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de
finanțare
Activ. II.11 Implicarea unei persoane vârstnice în calitate de voluntar

Titlu proiect

CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚE ÎN LOCALITĂȚILE COCIUBA
MARE, PETID, CHEȘA (COCIUBA MARE – construcție nouă)

Cod SMIS: 124153

Beneficiar: UAT COMUNA COCIUBA MARE

OBIECTIVUL GENERAL: Îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare în care se desfășoară
învățământul obligatoriu, din comuna Cociuba Mare, în vederea creșterii numărului de participanți la actul
educațional

Obiective specifice

1.Înființarea și dotarea în 36 de luni a unei grădinițe cu program prelungit, nr. cadastral: 82, cu suprafața
de 283.80 mp, situată în satul Cociuba Mare, nr. 54, în vederea creșterii gradului de participare la educația
timpurie a copiilor din comuna Cociuba Mare.
2. Implicarea unei persoane vârstnice în calitate de voluntar care să sprijine activitatea educațională din
grădinița Cociuba Mare

Activitățile proiectului

Activ. II.1 Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, precum și încheierea
contractelor cu operatorii economici
Activ. II.2 Management de proiect
Activ. II.3 Monitorizarea contractelor de achiziție încheiate
Activ. II.4 Elaborarea proiectului tehnic
Activ. II.5 Verificarea tehnică a proiectării
Activ. II.6 Realizarea investiției de bază (lucrări și echipamente tehnice și funcționale cu montaj) și
recepționarea lucrărilor și a echipamentelor tehnice și funcționale cu montaj la grădinița din loc. Cociuba
Mare
Activ. II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier
Activ. II.8 Furnizarea și recepționarea dotărilor (echipamente IT, mobilier de bucătărie și mobilier)
Activ. II.9 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului
Activ. II.10 Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de
finanțare
Activ. II.11 Implicarea unei persoane vârstnice în calitate de voluntar

Titlu proiect

CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚE ÎN LOCALITĂȚILE COCIUBA
MARE, PETID, CHEȘA (PETID – construcție nouă)

Cod SMIS: 124154

Beneficiar: UAT COMUNA COCIUBA MARE

OBIECTIVUL GENERAL: Îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare în care se desfășoară
învățământul obligatoriu, din comuna Cociuba Mare, în vederea creșterii numărului de participanți la actul
educațional

Obiective specifice

1.Înfiintarea și dotarea în 36 de luni a unei grădinițe cu program normal, nr. cadastral: 67, cu suprafața de

198.80 mp, situată în satul Petid, nr. 375, în vederea creșterii gradului de participare la educația timpurie a
copiilor din comuna Cociuba Mare.
2.Implicarea unei persoane vârstnice în calitate de voluntar care să sprijine activitatea educațională din grădinița Petid

Activitățile proiectului

Activ. II.1 Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, precum și încheierea
contractelor cu operatorii economici
Activ. II.2 Management de proiect
Activ. II.3 Monitorizarea contractelor de achiziție încheiate
Activ. II.4 Elaborarea proiectului tehnic
Activ. II.5 Verificarea tehnică a proiectării
Activ. II.6 Realizarea investiției de bază (lucrări și echipamente tehnice și funcționale cu montaj) și
recepționarea lucrărilor și a echipamentelor tehnice și funcționale cu montaj la grădinița din loc. Petid
Activ. II.7 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier
Activ. II.8 Furnizarea și recepționarea dotărilor (echipamente IT și mobilier)
Activ. II.9 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului
Activ. II.10 Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de
finanțare
Activ. II.11 Implicarea unei persoane vârstnice în calitate de voluntar
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
Sari la conținut