Despre datele cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt definite de Regulamentul GDPR ca fiind:

  • orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, o persoană fizică identificabilă este persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de idenfificare, cum ar fi un număr de identifcare, data de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
  • informații care se referă la un individ, care poate fi identificat direct sau indirect prin unul sau mai mulți identificatori sau factori specifici acelui individ

Prin intermediul website-ului www.primariacociubamare.ro se colectează următoarele date cu caracter personal în următoarele condiții:

  • prin intermediul formularului de contact de pe site sunt colectate: nume, prenume, adresa de email. Prin completarea formularului,  utilizatorul își exprimă acordul cu privire la colectarea acestor date.
  • prin intermediul formularului „sesizari online” sunt colectate si stocate următoarele data: nume, prenume, adresă, adresă de email, număr de telefon. Prin completarea formularului, utilizatorul își exprimă acordul cu privire la colectarea acestor date.