Tradiții și obiceiuri

 În ceea ce privește cultura și tradiția în comuna Cociuba Mare și satele componente, oamenii acestor ținuturi au creiat, de-a lungul istoriei valori deosebite, care au fost păstrate în totalitate sau doar parțial.

Peisajul comunei a fost și este într-o continuă evoluție în ceea ce privește modernizarea și aspectul, astfel de la “cociubele” din vremuri localnicii se pot mândri în prezent cu locuințe frumoase și bine întreținute. De la „poale”, zadie”, cioareci” si “opinci” azi locuitori au straie moderne.

Ocupatiile traditionale de pe teritoriul comunei vin să argumenteze înca o dată în plus continuitatea de locuire a românilor pe aceste meleaguri. Se practică și în prezent toate îndeletnicirile străvechi pe care oamenii locului nu le-au părăsit niciodată.

Dovadă nu numai urmele de cultură materială sau relatarea izvoarelor scrise si terminologia referitoare la ocupații și la produsele muncii lor. Termenii referitori la lucrarea pământului, cresterea vitelor, meșteșugurile și produsele acestora sunt de origine latină sau traco –daco –getică. Ex: grapa, caier, grădină, vatră ,etc.

La toate acestea se adauga si un lant întreg de “câmpuri” și “dealuri “. Ex: Câmpelul Delii, Dealul Buzașului, etc.  Ocupatia de baza era cultivarea porumbului.

 A doua ocupație a locuitorilor a fost și este creșterea animalelor. In vremurile noastre majoritatea oamenilor își dau copii la școli. Putem spune câteva cuvinte și despre creațiile literare care fac parte din cultura cociubanilor. In repertoriul culturii populare un loc deosebit il ocupa creatiile epice si lirice cum ar fi: cântecul istoric, balada, cântecele de clacă și șezatoare, strigăturile și basmele. Conținutul acestora prezintă aspecte din viata omului, lupta pentru eliberare și momente istorice. Într-un mare numar de creații orale se reflectau lipsurile materiale, sărăcia generală care-i facea pe oameni sa ia calea batatorită a țarii pentru a-și putea plăti visurile, ex. cântecele Iancului în diferite variante. Izvoarele istorice arată că în 1932 ASTRA a organizat la Tinca o mare manifestare cultural artistică unde au participat formații artistice din comuna Cociuba Mare.  

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.