CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIŢE ÎN LOCALITATEA COCIUBA MARE

UAT Comuna Cociuba Mare, în calitate de beneficiar al proiectului „CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIŢE ÎN LOCALITĂŢILE COCIUBA MARE, PETID, CHEŞA [COCIUBA MARE – construcție noua]”,COD SMIS 124153, conform contract de finanțare 4117 din 13.05.2019, anunță finalizarea proiectului finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv specific 10.1.A, apelul de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni.

Autoritatea de management pentru POR este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Organismul Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Proiectul și-a propus ca obiectiv general, îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare în care se desfășoară învățământul obligatoriu, din comuna Cociuba Mare, în vederea creșterii numărului de participanți la actul educațional.

Obiectivele specifice

1. Înfiintarea şi dotarea în 55 de luni a unei grădiniţe cu program normal, nr. cadastral: 82, cu suprafaţa de de 283.80 mp, situată în satul Cociuba Mare, nr.54, în vederea creşterii gradului de participare la educaţia timpurie a copiilor din comuna Cociuba Mare.

2. Implicarea unei persoane vârstnice în calitate de voluntar care să sprijine activitatea educaţională din grădiniţa Cociuba Mare

Rezultatele proiectului:

– Reabilitarea și dotarea unei construcții existente care va avea funcțiunea de grădiniță, ce va deservi unui număr de 20 copii;

– Achiziționarea de mobilier specific, dintre care amintim: scaune, mese, set mobilier modular, cuiere, pupitru catedră;

– Achiziționarea de echipamente IT și electrocasnice, dintre care amintim: aspirator profesional, videoproiector, suport tavan pentru videoproiector, ecran de proiecție, laptop, sistem audio, televizor, sistem de supraveghere.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.297.060,80 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 667.943,48 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 102.156,00 lei, co-finanțarea eligibilă a beneficiarului: 15.716,35lei, valoarea neeligibilă: 484.157,42 lei, valoare neeligibilă – ajustare preț de materiale conform OG 15 / 2021: 27.087,55 lei

Impactul proiectului se realizează la nivel local, prin creșterea calității serviciilor publice, respectiv îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare în care se desfășoară învățământul obligatoriu din comuna Cociuba Mare.

Perioada de implementare a proiectului : 13.05.2019 – 30.11.2023

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

Comuna Cociuba Mare

Adresa: nr. 210, comuna Cociuba Mare, jud. Bihor,

Manager de proiect: Sferle Florin-Mihai

Persoană de contact: Sferle Florin-Mihai – Manager de proiect

Telefon: 0259.311.232, Fax.: 0259.311.312,

Email: primaria.cociubamare@cjbihor.ro  

Website: https://primariacociubamare.ro/

CENTRUL COMUNITAR COCIUBA MARE

UAT Comuna Cociuba Mare, în calitate de beneficiar al proiectului „CENTRUL COMUNITAR COCIUBA MARE COMPUS DIN: UNITATE DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU ȘI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE”,COD SMIS 116010, conform contract de finanțare 4050 din 01.04.2019, anunță finalizarea proiectului finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.3, apelul de proiecte P.O.R.2017/8/8.1/8.3/A/1.

Autoritatea de management pentru POR este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Organismul Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Proiectul și-a propus ca obiectiv general, dezvoltarea calității serviciilor publice prestate de către administrația publică locală, având ca și consecință directă creșterea accesibilității serviciilor sociale pentru persoanele în vârstă.

Obiectivul specific al proiectului a fost dezvoltarea a două servicii sociale destinate persoanelor în vârstă din comuna Cociuba Mare prin crearea cadrului infrastructural necesar operaționalizării unui Centru Comunitar care sa înglobeze un centru de zi si o unitate de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice.

Rezultatele proiectului:

– Transformarea, modernizarea și dotarea unei clădiri dezafectate din localitatea Petid (aflată în proprietatea administrației locale a comunei Cociuba Mare) într-un centru comunitar modern capabil să ofere servicii sociale pentru cetățenii comunei aflați în dificultate;

– Achiziționarea de mobilier, echipamente IT și aparatură specifice acestor activități;

– Crearea a patru locuri noi de muncă.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.177.933,43  lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 1.663.899,26 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 254.478,69 lei, co-finanțarea eligibilă a beneficiarului: 39.150,58lei, valoarea neeligibilă: 172.236,81 lei, valoare neeligibilă – ajustare preț de materiale conform OG 15 / 2021: 48.168,09 lei

Impactul proiectului se realizează la nivel local, prin creșterea calității serviciilor publice, respectiv îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățenii comunei și în special pentru persoanele vulnerabile  din comuna Cociuba Mare.

Perioada de implementare a proiectului : 01.04.2019 – 30.11.2023

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

Comuna Cociuba Mare

Adresa: nr. 210, comuna Cociuba Mare, jud. Bihor,

Manager de proiect: Sferle Florin-Mihai

Persoană de contact: Sferle Florin-Mihai – Manager de proiect

Telefon: 0259.311.232, Fax.: 0259.311.312,

Email: primaria.cociubamare@cjbihor.ro  

Website: https://primariacociubamare.ro/

„CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIŢE ÎN LOCALITATEA PETID”

UAT Comuna Cociuba Mare, în calitate de beneficiar al proiectului „CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIŢE ÎN LOCALITĂŢILE COCIUBA MARE, PETID, CHEŞA [PETID – construcție existentă]”, COD SMIS 124154, conform contract de finanțare 4302 din 16.07.2019, anunță finalizarea acestui proiect finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv specific 10.1.A, apelul de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni.

Autoritatea de management pentru POR este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Organismul Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Proiectul și-a propus ca obiectiv general, îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare în care se desfășoară învățământul obligatoriu, din comuna Cociuba Mare, în vederea creșterii numărului de participanți la actul educațional.

Obiectivele specifice

1. Înființarea și dotarea în 52 de luni a unei grădinițe cu program normal, nr. cadastral: 67, cu suprafața de 198.80 mp, situată în satul Petid, nr. 375, în vederea creșterii gradului de participare la educația timpurie a copiilor din comuna Cociuba Mare.

2. Implicarea unei persoane vârstnice în calitate de voluntar care să sprijine activitatea educațională din grădinița Petid.

Rezultatele proiectului:

– Reabilitarea și dotarea unei construcții existente care va avea funcțiunea de grădiniță, ce va deservi unui număr de 20 copii;

– Achiziționarea de mobilier specific, dintre care amintim: scaune, mese, set mobilier modular, cuiere, pupitru catedră;

– Achiziționarea de echipamente IT și electrocasnice, dintre care amintim: aspirator profesional, videoproiector, suport tavan pentru videoproiector, ecran de proiecție, laptop, sistem audio, televizor, sistem de supraveghere.

Valoarea totală a proiectului a fost de 814.930,08 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 524.484,05 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 80.215,15 lei, co-finanțarea eligibilă a beneficiarului: 12.340,84lei, valoarea neeligibilă: 118.297,39 lei, valoare neeligibilă – ajustare preț de materiale conform OG 15 / 2021: 79.592,65 lei

Impactul proiectului se realizează la nivel local, prin creșterea calității serviciilor publice, respectiv îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare în care se desfășoară învățământul obligatoriu din comuna Cociuba Mare.

Perioada de implementare a proiectului : 16.07.2019 – 31.10.2023

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

Comuna Cociuba Mare

Adresa: nr. 210, comuna Cociuba Mare, jud. Bihor,

Manager de proiect: Sferle Florin-Mihai

Persoană de contact: Sferle Florin-Mihai – Manager de proiect

Telefon: 0259.311.232, Fax.: 0259.311.312,

Email: primaria.cociubamare@cjbihor.ro  

Website: https://primariacociubamare.ro/

FINALIZAREA PROIECTULUI „CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIŢE ÎN LOCALITĂŢILE COCIUBA MARE, PETID, CHEŞA [CHEŞA – construcție noua]”

UAT Comuna Cociuba Mare, în calitate de beneficiar al proiectului „CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIŢE ÎN LOCALITĂŢILE COCIUBA MARE, PETID, CHEŞA [CHEŞA – construcție noua]”,COD SMIS 124152, conform contract de finanțare 4218 din 13.05.2019, anunță finalizarea acestui proiect finanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv specific 10.1.A, apelul de proiecte POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni.

Autoritatea de management pentru POR este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organismul Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Proiectul și-a propus ca obiectiv general, îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare în care se desfășoară învățământul obligatoriu, din comuna Cociuba Mare, în vederea creșterii numărului de participanți la actul educațional.

Obiectivele specifice

1. Înfiintarea şi dotarea în 63 de luni a unei grădiniţe cu program normal, nr. cadastral: 50811, cu suprafaţa de 200.70 mp, situată în satul Chesa, nr. 244, în vederea creşterii gradului de participare la educaţia timpurie a copiilor din comuna Cociuba Mare.

2. Implicarea unei persoane vârstnice în calitate de voluntar care să sprijine activitatea educaţională din grădiniţa Cheșa.

Rezultatele proiectului:

                   – Realizarea unei construcții noi (suprafață construită: 200.70 mp) care va avea funcțiunea de grădiniță, ce va deservi unui număr de 16 copii;

                   –  Achiziționarea de mobilier specific, dintre care amintim: scaune, mese, set mobilier modular, cuiere, pupitru catedră;

– Achiziționarea de echipamente IT și electrocasnice, dintre care amintim: aspirator profesional, videoproiector, suport tavan pentru videoproiector, ecran de proiecție, laptop, sistem audio, sistem de supraveghere;

Valoarea totală a proiectului a fost de 988.662,43 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 487.797,78 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 74.604,34 lei, co-finanțarea eligibilă a beneficiarului: 11.477,62lei, valoarea neeligibilă: 347.553,16 lei, valoare neeligibilă – ajustare preț de materiale conform OG 15 / 2021: 67.229,53 lei

Impactul proiectului se realizează la nivel local, prin creșterea calității serviciilor publice, respectiv îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare în care se desfășoară învățământul obligatoriu din comuna Cociuba Mare.

Perioada de implementare a proiectului : 13.05.2019 – 31.08.2023

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

Comuna Cociuba Mare

Adresa: nr. 210, comuna Cociuba Mare, jud. Bihor,

Manager de proiect: Sferle Florin-Mihai

Persoană de contact: Sferle Florin-Mihai – Manager de proiect

Telefon: 0259.311.232, Fax.: 0259.311.312,

Email: primaria.cociubamare@cjbihor.ro  

Website: https://primariacociubamare.ro/

Implementarea sprijinului financiar destinat gestionării crizei sanitare în sistemul de învățământ preuniversitar

Comuna Cociuba Mare, în calitate de beneficiar al proiectului „Implementarea sprijinului financiar destinat gestionării crizei sanitare în sistemul de învățământ preuniversitar”, COD SMIS 143176, conform contract de finanțare 726 din 22.11.2021, anunță finalizarea proiectului finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020, Axa prioritară 10, obiectivul specific 1, operațiunea  Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.


Autoritatea de management pentru P.O.I.M. 2014-2020 este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Proiectul și-a propus ca obiectiv general, implementarea sprijinului financiar destinat gestionării crizei sanitare în sistemul de învățământ preuniversitar din comuna Cociuba Mare.


Obiectivele specifice ale proiectului

Dotarea în nouă luni a două unități de învățământ din comuna Cociuba Mare, cu echipamente de protecție medicală necesară pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-COV-2.

Rezultate obținute:

Achiziționarea de echipamente și consumabile medicale, dintre care amintim:  Mască de protecție, Mănuși de protecție, Sterilizator portabil UV-C pentru obiecte si suprafețe, Dozator săpun lichid cu senzor, Dozator dezinfectant cu senzor, Dispenser prosoape de hârtie, Coș de gunoi cu capac și pedală, Termometru non-contact, Covoraș dezinfectant pentru intrare, Dezinfectanți.

Valoarea totală a proiectului este de 560.718,99 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU 560.718,99 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 0,00 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei, valoarea neeligibilă: 0,00 lei


Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni (01.10.2020 – 30.05.2022)

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională – REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact:

Comuna Cociuba Mare

Adresa: sat Cociuba Mare, nr. 210, com. Cociuba Mare, jud. Bihor,

Manager de proiect: Pop Florica

Telefon: 0259.311.232, Fax.: 0259.311.312,

Email: primariacociubamare@yahoo.com

Website: https://primariacociubamare.ro/

Crearea  contextului  necesar  desfășurării  nealterate  a  activităților didactice în contextul crizei pandemice

UAT Comuna Cociuba Mare, în  calitate  de beneficiar al proiectului „Crearea contextului necesar desfășurării nealterate a activităților didactice în contextul crizei pandemice”, COD SMIS 144177, conform contract de finanțare 40/233t din 26.04.2021, anunță finalizarea proiectului finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.
Autoritatea de management pentru P.O.C. 2014-2020 este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate fiind Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Proiectul și-a propus ca obiectiv general, creșterea numărului de elevi și profesori care utilizează serviciile și aplicațiile digitale în vederea derulării cursurilor on-line.
Obiectivele specifice ale proiectului

O.S.1. Dotarea în 8 luni a două unități de învățământ din Comuna Cociuba Mare, cu echipamente IT și dispozitive necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line.

Rezultate obținute:

Achiziționarea de echipamente IT și dispozitive necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line:

Tablete: 193 buc;

Laptopuri: 19 buc;

Cameră web videocoferinţă: 14 buc;

Proiector: 14 buc;

Ecran proiecţie ( perete): 14 buc;

Tablă interactivă: 14 buc;

Router wireless: 14 buc;

Valoarea totală a proiectului este de 580.207,21 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 488.118,62 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 74.653,44 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 11.485,15 lei, valoarea neeligibilă: 5.950,00 lei
Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni (26.04.2021 – 25.04.2022)

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

„Competitivi împreună”

Date de contact:

COMUNA COCIUBA MARE

Adresa: loc. Cociuba Mare, nr. 210, jud. Bihor,

Manager de proiect: Pop Florica

Telefon: 0259.311.232, Fax.: 0259.311.312,

Email: primaria.cociubamare@cjbihor.ro

Website: https://primariacociubamare.ro/