Transparență decizională

Proiect de hotarâre privind modul de plată al serviciului de salubrizare în Comuna Comuna Cociuba Mare:

Proiect de hotârare

Raport de specialitate

Anunț

 

Transparenţa veniturilor salariale                                                                

Documentul poate fi consultat la următorul link: Transparenta venituri salariale

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale ale Comunei Cociuba Mare pe anul fiscal 2020

Proiectul poate fi consultat la următorul link: Taxe si impozite 2020

 

Proiect de Hotărâre privind regulamentul privind stabilirea, constatarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele care constituie contravenții, săvârșite pe raza admnistrativ-teritorială a Comunei Cociuba Mare

Proiectul poate fi vizualitat la urmatorul link: Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului

 

Proiect de Hotărâre privind aprobarea PUZ (Plan Urbanistic Local) pentru lucrarea Înfiițare ferma reproducție porci pentru Nutrientul Farm Cooperativa Agricolă, în Comuna Cociuba Mare, sat Cărăsău, Județul Bihor

Conform art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind trasparența decizională în administrația publică locală, anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice.

Procedură de dezbatere pentru următorul proiect – 30 de zile lucrătoare – termen 24 septembrie 2019.

Propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomndare se pot depune în scris la sediul primăriei până la data de 20.08.2019.

Proiectul poate fi consultat pe următorul link: PUZ_ Nutrientul Farm