COMISII

Președinte – Duma Florin Mircea

Atribuții

Dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agriculturii, gospodăririi comunale, protecția mediului, servicii și comerț.

Componența

Duma Florin Mircea, Bronț Ioan, Cadar Ioan, Pojoga Ionuț, Bronț Ioan

Președinte – Abrudan Daniel

Atribuții

Învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement.

Componență

Abrudan Daniel, Ungur Cosmin, Kormany Cristian Ladislau

Președinte – Iancu Alexandru

Atribuții

Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor

Componență

Iancu Alexandru, Deac Florin, Zubașcu Ștefan


Formular contact